Mitä tarvitsee tietää yrityksen perustamisesta toiseen EU-maahan?

Yrittäjäksi Euroopassa

Jos maa polttaa jo yrittäjyydestä kiinnostuneen jalkojen alla, kehotamme sinua lukemaan ensin tämän artikkelin. Kerromme enemmän, mitä kaikkea tulee huomioida yrityksen perustamisessa toiseen Euroopan maahan ja miten se eroaa yrityksen perustamisesta kotimaahamme. Lue myös artikkelimme “Mitkä alat ovat parhaita yrittäjälle Euroopassa” sekä “EU maat ja niissä yrittäjän toimiminen”.

Mitä hyötyä on yrityksen perustamisesta toiseen maahan?

Olet varmasti joskus kuullut Suomen yrittäjävastaiseksi kutsutusta ilmapiiristä ja pohdit, josko ruoho olisi vihreämpää aidan toisella puolen, vaikkapa jossain toisessa Euroopan maassa. Hyötyjä muuttajalle löytyy kyllä runsain mitoin, mutta lähtijän kannattaa pitää maltti mielessä. Vaikka monessa maassa on Suomea edullisempi hintataso, voi ongelmia tulla esimerkiksi paikallisiin tapoihin tai sääntelyyn liittyen.

Ensimmäiseksi askeleeksi yrityksen perustamisesta kiinnostuneelle suosittelemme tiedon keräämistä esimerkiksi näiltä sivuilta, muualta internetistä tai toisessa maassa asuvilta tuttavilta. Kustannusten lisäksi kannattaa vertailla eroja lainsäädännössä, verotuksessa, osaavan työvoiman saatavuudessa sekä paikallisessa kulttuurissa. Joissain maissa esimerkiksi internetissä toimiva yritys voi olla verotukseltaan edullinen, jossain toisessa taas paikallinen toimintakulttuuri voi olla houkutteleva tekijä.

Yrityksen rekisteröinti

Kun puhumme yrityksen perustamisesta Eurooppaan, puhumme käytännössä yrityksen rekisteröimisestä lähinnä johonkin toiseen Euroopan Unionin jäsenvaltioon. EU:n omilta sivustoilta löytyy ja Suomen EU-virastoista saa runsaasti tietoa siitä, miten yrityksen saa rekisteröityä kuhunkin maahan. Joissain EU:n ulkopuolissa maissa taas tulee osata maan paikallista kieltä, että saa riittävät tiedot rekisteröimisestä.

Yrityksen rekisteröinti tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee noudattaa sen valtion lainsäädäntöä, mihin se on rekisteröity. Tämän johdosta EU:n jäsenvaltiolle Maltalle voi helposti rekisteröidä maksullisia nettipelejä tarjoavan kasinoalan yrityksen. On huomattavaa, että yrityksen rekisteröinti toiseen maahan tekee myös yrityksen omistajista ja ylimmän johdosta velvollisia noudattamaan paikallista lakia.

Mihin maahan maksetaan yrityksen verot?

Yritys maksaa verot lähtökohtaisesti siihen maahan, johon se on rekisteröity. Yritys voi tämän lisäksi joutua maksamaan veroja myös toiseen maahan, mikäli sillä on kyseisessä maassa kiinteä toimipaikka. Suomen verolain mukaan kiinteän toimipaikan voi muodostaa esimerkiksi se, missä yritystä johdetaan tai missä sillä on sivuliike, toimisto tai tehdas.

Yrityksen ylin johto on vastuussa siitä, että yritys noudattaa kaikkia lakeja, mukaan lukien verolakeja. Täten kannattaa tutustua hyvin itseä kiinnostavan valtion verotukseen ennen kuin perustaa yrityksen kyseiseen maahan. EU:n jäsenvaltioilla on omat EU:ta edustavat virastot, joiden kautta saa lisätietoa ja joissain tilanteissa myös konkreettista apua.

Mitä muuta tulee huomioida?

Yrityksen perustamiseen ja päivittäisen toiminnan pyörittämiseen kuuluvaan byrokratiaan ja mahdollisten lupien hankkimiseen kuuluu paljon aikaa. EU auttaa näissä asioissa paljon, sillä se on asettanut jäsenvaltioilleen tavoitteet sen suhteen, miten helppoa yrityksen perustamisen tulisi olla kussakin maassa. Maiden välillä on kuitenkin eroja ja nämä tulisi huomioida ennen minkään päätöksen tekemistä.

Muita huomioitavia asioita on se, miten yrittäjä alkaa rakentaa arkea perustamansa yrityksensä kotimaassa. Monissa maissa sosiaaliturva ja eläkkeet ovat suomalaista tasoa pienemmät ja menestyminen voi edellyttää enemmän jalkatyötä potentiaalisten asiakkaiden parissa. Elämäntyyli voi siis muuttua runsaasti muuton myötä. Yrittäjän kannattaa siis pohtia yrityksen perustamisen lisäksi oman muuttonsa hyötyjä ja haittoja.

Onko yritystoiminta erilaista muissa Euroopan maissa?

Liiketoiminnan lainalaisuudet ovat samanlaiset kaikkialla maailmassa ja yrityksen perimmäisenä tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Kannattavuuden arvioinnissa tulee markkinaehtoisuuden lisäksi arvioida paikallisia oloja lainsäädännön pitävyyden, isojen asiakkaiden päätöksenteon ja mahdollisen korruption näkökulmista. Nämä ovat merkittäviä asioita pitemmällä aikavälillä ja saattavat aiheuttaa monelle ulkomaille muuttavalle yrittäjälle kulttuurishokin.

Lainsäädännön pitävyydellä tarkoitamme sitä, kuinka hyvin maan viranomaiset pitävät huolen siitä, että lakeja valvotaan ja noudatetaan. Tällä on merkitystä esimerkiksi ristiriitatilanteiden ratkomisessa. Suomalaisiakin yrityksiä on joutunut ulkomailla epäillyksi korruptiosta: joissain maissa liiketoiminta voi olla erittäin vaikeaa ilman vastapuolen voitelua. Näistä asioista saa lisää tietoa lähinnä uutisia lukemalla ja verkostoitumalla omalla alallaan.

Kuinka suosittua yrityksen perustaminen on Euroopassa?

Paras tapa vastata tähän kysymykseen on verrata yrittäjyyden suosiota muihin maaosiin. Keskimäärin eri lähteiden mukaan yrittäjyys ei ole Euroopassa niin suosittua kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa, mutta suunnilleen yhtä suosittua kuin Australiassa. Aasian lukuja on vaikea vertailla Euroopan kanssa, koska Aasian maissa erityisesti köyhät naiset harjoittavat virallisesti rekisteröimätöntä yritystoimintaa esimerkiksi maatalouden parissa.

Sosiaaliturvan suuruudella ei näytä olevan vaikutusta yrittäjyyden suosioon, sillä hyvästä sosiaaliturvastaan tunnetuissa maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, on eurooppalaisittain keskimäärin muita enemmän yrittäjiä. Start up -yrittäjyys kiinnostaa myöskin monia. Suosittelemme lukijoitamme selvittämään tarkemmin, missä maissa on parhaat edellytykset oman idean toteuttamiseen ja selvittämään, miten yrityksen saisi perustettua juuri siihen maahan.

Suomalainen sosiaaliturva

Suomalainen sosiaaliturva on kansainvälisesti vertailtuna kohtalaisen hyvällä tasolla ja erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa sillä on merkitystä. Ulkomaille yrityksen perustavan kannattaa huomioida, että vakituisesti Suomesta pois muuttava menettää oikeutensa suomalaiseen sosiaaliturvaan. Suomeen toki voi muuttaa myöhemmin takaisin ja suosittelemme lähtemisestä kiinnostuneita selvittämään etukäteen, mitkä ovat hänen oikeutensa palata suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

Yrittäjän eläke

Joissain Euroopan maissa, mukaan lukien Suomessa, on pakollista kuulua jonkin eläkejärjestelmän piiriin. Sen lisäksi, että oman eläkkeen kerryttäminen jo nuorena on viisasta, suosittelemme yrittäjyydestä kiinnostunutta selvittämään uuden kohdemaansa paikallinen lainsäädäntö etukäteen. Vaikka ongelmia myöhemmin tulisikin puuttuvien maksujen suhteen, on usein huomattavasti edullisempaa hoitaa pakolliset maksut huolellisesti hyvissä ajoin.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *