Yrittäjyys Suomessa vaatii pitkäjänteisyyttä

Yrittäjäksi Suomessa

Yrittäjyys on hyvä keino työllistyä varsinkin aikoina, jolloin työmarkkinoilta on hankala löytää työpaikkoja. Yrittäjyys alkaa siitä, että yrittäjällä on idea. Ideaa tulee kuitenkin yleensä vielä hioa ennen kuin pystyy etenemään yrityksen kanssa. Aloittelevan yrittäjän tulee tehdä laskelmia, jotta hän voi olla varma yrityksen kannattavuudesta. Myös rahoituksen miettiminen tulee hoitaa ajoissa kuntoon. Rahoituksen voi hoitaa esimerkiksi starttirahaa tai lainaa hakemalla. Tällaisia rahoitusmuotoja varten tarvitsee liiketoimintasuunnitelman sekä paljon muitakin liitteitä, joissa yrityksen toimintaa selvitetään tarkemmin. Yritystoiminnan tavoitteena nimittäin on, että yritys tekee voittoa ja pystyy mahdollisesti jopa kasvamaan. Yrittämistä voisikin luonnehtia toiminnaksi, jolla pyritään tunnistamaan yrityksen toimintaan liittyvät riskit ja selviytymään niistä. Tällainen riskien tunnistaminen tekee yrityksen toiminnasta kannattavaa.

Moni saattaa pähkäillä yksin mielessään, voisiko ryhtyä yrittäjäksi. Myös omaa liiketoimintaideaa kohtaan voi olla kysymyksiä. Yleisimmin aloittelevat yrittäjät miettivät pitkään, uskaltavatko ottaa riskiä ja mahdollisesti panostaa rahallisesti, jos yrityksen toiminnasta ei ole takeita. Varmaa kuitenkin on, että lähes kuka tahansa meistä voi olla yrittäjä. Se vaatii ainoastaan sitä, että sisällä on halu menestyä. Pääsääntöisesti yrittäjä määritellään siten, että henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa hoitaa yrityksen asioita, on yrittäjä. Toiminnan täytyy kuitenkin olla voittoa tavoittelevaa ja samalla myös riskit tiedostavaa. Yrittäjän täytyy siis venyä moneen ja pystyä kestämään painetta. Yritystoiminta ei ole koskaan helppoa varsinkaan alussa, joten on tärkeää, että yrittäjäksi haluava ei anna periksi ensimmäisten vastoinkäymisten kohdatessa.

Yhtiömuodon valitseminen

Yrityksen perustaminen alkaa siis liikeideasta, jonka jälkeen on aika miettiä yhtiömuotoa. Jos yritys on yksinkertainen ja sen toiminta perustuu ainoastaan yrittäjän työpanokseen, on toiminimi paras vaihtoehto. Toiminimessä voi hyödyntää esimerkiksi yksinkertaista kirjanpitoa, joka mahdollistaa sen, ettei yrittäjän tarvitse välttämättä palkata kirjanpitäjää. Kommandiittiyhtiö taas sopii yksityisyrittäjälle, jonka toiminnassa on mukana sijoittaja. Kommandiittiyhtiötä on helppo hallinnoida ja sen perustaminen ei vaadi paljoa. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka molemmat voivat hoitaa asioita itsenäisesti. Nämä yhtiömiehet jakavat vastuun liiketoiminnasta keskenään ja voivat joutua vastaamaan pahimmassa tapauksessa jopa muiden veloista. Avoimen yhtiön perustamista kannattaa siis miettiä tarkkaan. Osakeyhtiö on paras vaihtoehto monessa tapauksessa. Kun yrityksen tavoitteena on kasvaa ja palkata työntekijöitä, on osakeyhtiö myös kaikista kannattavin yhtiömuoto.

Liiketoimintasuunnitelma

Suomalaisilta yrittäjiltä vaaditaan liiketoimintasuunnitelmaa aina, kun haetaan starttirahaa tai lainaa yrityksen toiminnan aloittamista varten. Mitä pienempi yritys on, sitä suppeampi liiketoimintasuunnitelma voi olla. Liiketoimintasuunnitelmassa suunnitellaan yrityksen markkinointia ja tavoitteita sekä rahoitusta. Sen lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa pitää miettiä aiotaanko yritykseen palkata lisää väkeä. Jos kyseessä on toiminimi, voi tämän kohdan jättää huomiotta. Toiminimi on yleensä nimittäin ainoastaan yrittäjän itsensä elättämiseen sopiva yhtiömuoto. Liiketoimintasuunnitelmaa varten on olemassa monenlaisia valmiita pohjia, joita aloitteleva yrittäjä voi hyödyntää. Usein liiketoimintasuunnitelma voi kuitenkin olla melko vapaamuotoinen. Tärkeintä on, että yrittäjä pohtii yrityksen aloittamiseen ja sen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kaikista tärkeintä on pohtia riskejä ja sitä, miten niistä selviää. Mitä enemmän rahoitusta yritystä varten tarvitaan, sitä tärkeämpää riskien tiedostaminen on.

Hae rahoitusta ajoissa

Yritystoiminnan käynnistäminen vaatii lähes aina rahaa. Jotkut toiminimet voi tosin perustaa ilman sen suurempia investointeja. Paras keino on aloittaa starttirahan hakemisesta. Starttirahaa haetaan siten, että varataan aika työ- ja elinkeinotoimistoon, jossa prosessi saadaan käyntiin. Lukuisten neuvotteluiden ja liiketoimintasuunnitelman täyttämisen jälkeen yrittäjä saa päätöksen siitä, hyväksytäänkö starttirahahakemus. Starttirahaa voidaan myöntää puolesta vuodesta aina vuoteen asti. Starttirahan tarkoitus on toimia yrittäjän elantona yrityksen alkuvaiheiden aikana. Jos yritystä varten tarvitsee tehdä investointeja, käännytään silloin pankkien puoleen. Suomessa on olemassa useitakin yrittäjille suunnattuja lainoja. Näistä Finnvera on suosituin yrittäjien keskuudessa. Yrittäjän on mahdollista panostaa yritykseen myös omaa pääomaa. Tällöin voidaan välttää lainojen mukana tulevat riskit, mutta toisaalta yrittäjä joutuu laittamaan omaa rahaansa yrityksen perustamiseen.

Yrityksen paperityöt

Yrittäjällä riittää erilaisia paperitöitä, joita yrityksen perustaminen vaatii. Ensimmäisenä näistä on yrityksen perustamisilmoitus. Yritykselle tulee päättää nimi, joka ilmoitetaan perustamisilmoituksessa. Toista samannimistä yritystä ei saa olla olemassa, joten yrittäjän kannattaa tarkistaa onko haluttu nimi vielä vapaana. Sen lisäksi perustamisilmoituksessa ilmoitetaan yrityksen perustiedot, kuten toimipaikka sekä yrittäjän omat henkilökohtaiset tiedot. Päätoimialaa varten on olemassa erilaisia koodeja, jotka löytyvät helposti yrittäjille suunnatuilta nettisivuilta. Päätoimiala tulee ilmoittaa aina. Perustamisilmoituksen lisäksi yrittäjä voi joutua hakemaan erilaisia lupia, jos ala sitä vaatii. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ravintola-ala ja vähittäiskauppa. Myös veroista tulee pitää huolta. Monet palkkaavat veroja ja kirjanpitoa varten ammattitaitoisen kirjanpitäjän, koska homma voi tuntua varsinkin aloittelevasta yrittäjästä hankalalta. Kahdenkertainen kirjanpito yleensä vaatii kirjanpitäjän palkkaamista.

Yrittäjyyden kannattavuus Suomessa

Suomessa on paljon eri alojen yrittäjiä, joita tuetaan monilla tavoin. Yrittäjyyden voi siis sanoa olevan kannattavaa Suomessa. Suomessa on myös melko vähän byrokratiaa moniin muihin maihin verrattuna. Yrityksen perustaminen on helppoa ja apua saa aina kaikissa toivomissaan asioissa.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *